Přejít na obsah

Návštěva Úřadu práce

 22.6.2011  ZŠ & MŠ Libchavy

Ve středu v  rámci předmětu Volba povolání jsme s žáky 8.třídy navštívili Úřad práce v Ústí nad Orlicí. Informační a poradenské středisko pro volbu povolání na úřadu práce pořádá každým rokem program pro žáky základních škol. Získali jsme zde plno nových informací, žáci si vypracovali testy podle svých zájmů, které je pak informovaly o dalším zaměření na danou profesi,  a zhlédli krátké informativní videofilmy o jednotlivých profesích včetně ukázek konkrétního pracovního prostředí. Důležitou informací pro nás byla též možnost uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi. Žáci si zde mohli vytisknou předpoklady pro svou budoucí profesi.                                                                               Šťovíčková Hana – výchovná poradkyně