Přejít na obsah

Sběr papíru – září

 4.10.2011  ZŠ & MŠ Libchavy

V září proběhly dva sběrové týdny a v nich se podařilo sebrat 2 949 kilogramů starého papíru. Dobře jsme tak navázali na loňský úspěšný školní rok. Velké poděkování patří zejména žákům a jejich rodičům ze 2. třídy, kteří odevzdali téměř polovinu z uvedeného množství. Průměr na jednoho žáka 2. třídy činí již po prvním měsíci 66 kg. Děkujeme všem rodičům žáků za jejich ochotu děti ve sbírání podporovat. Je nám jasné, že jde často o starost navíc a proto si Vaší podpory vážíme. Pomáháte nám tak vést děti k tomu, co je cílem celé akce, tedy nebýt lhostejný k věcem kolem sebe, snažit se věci kolem sebe pozitivně ovlivňovat. Děti vidí, že svou aktivitou mohou sami nějak pomáhat a to je určitě dobře.

I v letošním školním roce tak bude pokračovat podpora Rubena v jeho docházce do školy. Ročně hradíme částku 5 tisíc korun, Rubenovi je již 13 let a nastoupil do 8. třídy. Je určitě velmi příjemné vědět, že si chlapec váží naší podpory a v modlitbách nám za ní děkuje, jak píše v jednom ze svých dopisů. I letos také  budeme prostředky získané sběrem papíru věnovat na vylepšování naší školy. 

Další sběrový týden proběhne od pondělí 24. 10.