Přejít na obsah

Přednáška o recyklaci odpadů

 5.10.2011  ZŠ & MŠ Libchavy

Ve čtvrtek 6. 10. absolvovali všichni žáci naší školy hodinovou přednášku s pracovníky firmy Ekokom, zaměřenou na nakládání s odpady. Firma navštívila naší školu se svým vzdělávacím pořadem Tonda obal na cestách a její lektoři besedovali postupně se všemi třídami. Vhodně tak doplnili dobře nastavené nakládání s odpady v naší škole. V září jsme sesbírali více než 2,5 tuny starých novin a časopisů, dále sbíráme ve třídách hliník a ve škole staré baterie a drobná elektrozařízení. Vše  mohou ve škole odevzdávat všichni občané obce.