Přejít na obsah

4.matematická expedice-cyklostezky

 23.10.2011  ZŠ & MŠ Libchavy

Poslední Matematická expedice – cyklostezky byla uskutečněná v pondělí 24. 10. Čtvrtá třída si prošla cyklistickou trasu z Libchav do Ústí nad Orlicí a zpět. Žáci pozorovali značky, počítali cyklisty a bruslaře. Vzhledem k období, počasí a dopolednímu času všedního dne jsme byli překvapeni, kolik jsme jich potkali. Na 4 hodiny jsme ,,zakotvili" ve Sporthotelu v ÚO, kde byl pro nás nejdříve připraven oběd a další čas byl využit k práci v jednotlivých skupinách. Úkoly se týkaly jak jinak než cyklistiky. Žáci vyhledávali v mapách, určovali vzdálenosti, psali, počítali, vyplňovali,… Krom dopravní výchovy procvičovali také český jazyk, matematiku a výtvarnou výchovu.                                              Byl to moc pěkný den a příjemné zakončení našeho cestování. Teď nás už čeká jen zpracovávání nasbíraných materiálů, které bude průběžně probíhat v naší třídě.

                                                                         Iva Kittlitz