Přejít na obsah

Příběhy bezpráví

 6.11.2011  ZŠ & MŠ Libchavy

Naše škola se zapojila do sedmého ročníku projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách. Projekt organizuje společnost Člověk v tísni, jeho hlavním cílem je přispět ke kvalitní výuce moderních dějin na našich školách.  Projekt neusiluje pouze o pasivní přijímání informací, ale pomocí filmových projekcí, které školy uspořádají, a následných besed se snaží přimět žáky a studenty k přemyšlení a diskusi o stále živé etapě našich dějin. Žákům 9. třídy jsme promítli dva dokumentární filmy z cyklu Příběhy železné opony, speciálně zkrácené a upravené pro Příběhy bezpráví. Po obou filmech následovala beseda s pozvanými hosty, kde dostali žáci příležitost ptát se na události z 50. let 20. stol., které ovlivnili život všech obyvatel Českolovenska. Hosty besedy byli pánové Jiří Kopřiva, předseda pobočky konfederace politických vězňů z Litomyšle a pan Metiš, bývalý politický vězeň. Oba byli odsouzeni ve svých 18 a 19 letech k dvěma, respektive pěti letům vězení z naprosto absurdních důvodů. Žákům vyprávěli o hrůzách, které se děli v naší zemi v době jejich mládí, o životě v koncentračním táboře Jáchymov a také o následném běžném životě tzv. „občanů druhé kategorie“. Celá akce proběhla v pondělí 7. 11. od 9:30 ve Školním informačním centru.