Přejít na obsah

Expedice na Veselý Kopec v Hlinsku

 19.11.2011  ZŠ & MŠ Libchavy

Dne  9. 12. 2011 pojedou žáci na další expedici v rámci projektu Školního informačního centra. Navštívíme skanzen v Hlinsku s tematickou vánoční výstavou, kde se žáci seznámí s vánočními zvyky našich předků. Také navštívíme Betlém v samotném Hlinsku. Oběd a svačina jsou zajištěné a budou, stejně jako vstupné a jízdné, placeny z peněz vyčleněných na daný projekt. Odjezd bude již v 7,30 od školy a předpokládaný návrat okolo 16. hod.