Přejít na obsah

Exkurze ve firmách

 29.11.2011  ZŠ & MŠ Libchavy

V rámci projektu VOLBA POVOLÁNÍ jsme se žáky z 8. a 9. třídy navštívili firmu CZ.LOKO Česká Třebová a BRUCK v Zámrsku u Chocně.

Firma CZ.LOKO, a.s. se zabývá projekcí, konstrukcí, výrobou, modernizací a opravami železničních kolejových vozidel. Též poskytuje poradenství v oblasti provozu, údržby a obnovy železničních vozidel a samozřejmě i jejich servis. Žáci zde shlédli pěknou prezentaci o historii firmy a současných pobočkách závodu. Byli též seznámeni s jednotlivými typy lokomotiv. Po přednášce jsme si prohlédli výrobní haly a také projekční oddělení, kde nám konstruktéři předvedli práci na PC v programu 3D.

Hlavním oborem činnosti Brück AM je obrábění. Pro tuto specializaci jsou vybaveni špičkovými stroji, využívají nejnovější poznatky v technologii třískového obrábění kovů.Přední světoví výrobci a dodavatelé u nich testují a vyvíjejí své nové výrobky. Žáci zde prošli celým procesem výroby od řezání, přes kovárnu až k CNS strojům.