Přejít na obsah

Charitativní projekt Červená stužka

 30.11.2011  ZŠ & MŠ Libchavy

1.prosinec je vyhlášen za Světový den boje proti AIDS, kdy si mnozí lidé na celém světě připínají na klopu červenou stužku a dávají tak na vědomí, že podporují lidi HIV pozitivní v jejich nelehkém osudu.. Charitativní sbírky Červená stužka se v letošním roce ujali žáci 9. třídy naší základní školy. Podařilo se jim prodat 170 červených stužek a získat částku 3 869,- Kč, kterou podpoří fungování Domu světla, který poskytuje potřebné služby  HIV pozitivním a také preventivní činnost České společnosti AIDS pomoc, která charitativní sbírku pořádá.

V rámci projektu se obšírně seznámili s riziky spojenými s HIV, ve druhé polovině školního roku ještě proběhne přednáška a beseda s hostem ze společnosti AIDS pomoc. Poděkování patří všem žákům, kteří i přes mrazivé počasí vytrvale oslovovali kolemjdoucí v Ústí i v Libchavách a samozřejmě všem, kteří si od nich stužku koupili.