Přejít na obsah

Olympiáda v českém jazyce

 19.12.2011  ZŠ & MŠ Libchavy

V úterý 20. prosince 2011 se u nás konala Olympiáda v českém jazyce  – školní kolo mluvnické části. Kategorie byla vypsána pouze jedna a to pro 8. a 9. třídu. V mluvnické části mohli získat žáci max 19 bodů. Slohová část byla na téma Za dveřmi je… a žáci jej mohli sepsat libovolným slohovým útvarem. Maximální bodové ohodnocení slohové práce bylo 10 bodů.

Celkové výsledky: 1. místo: Natálie  Doležalová a Dominik Marcinko  – 23 bodů (13 ml. + 10 sl.) – 9. třída

Oba postupují do okresního kola. Vítězům gratulujeme a přeji mnoho úspěchů a štěstí v dalších kolech.

                                                                                        Hana Pleváková