Přejít na obsah

Den Země

 6.5.2012  ZŠ & MŠ Libchavy

Hurá do lesa!!!

V pondělí 7.5. se vydali žáčci 1. stupně na výpravu za poznáváním přírody. Na několika stanovištích plnili úkoly, které pro ně připravily p. učitelky. Učili se o zvířatech, rostlinách i neživých přirodninách. Za odměnu dostávali razítka a nakonec i něco sladkého.                  Děkuji třeťáčkům za pomoc při organizaci a všem za hladký průběh celého dopoledního programu. Přestože bylo zataženo, nepršelo. Nadýchali jsme se čerstvého vzduchu a voněli jsme lesem! 

                                                                                     Zuzana Šedová