Přejít na obsah

Preventivní programy na II.stupni

 19.11.2012  ZŠ & MŠ Libchavy

Na II.stupni proběhly preventivní programy v rámci Minimálního preventivního plánu.

V 6. a 7. třídě proběhla beseda na téma Bolest – nemoc jménem šikana. Žáci se zamýšleli nad problémem jak rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům a jak pomoci obětem.

 V 8. a 9. třídě zaznělo téma Přátelství a láska. Velmi aktuální pro tuto věkovou skupinu. Povídali jsme si o hodnotě přátelství, lásky a dobrých vztahů. O tom, jak bojovat se samotou, o hledání partnera a o pravidlech, která budují a udržují hezké a trvalé mezilidské vztahy.

Děkujeme panu ing. Petru Kadlecovi za hezké programy primární prevence, které vznikly v rámci projektu "Etika mezi světy" občanského sdružení Lidé mezi světy se sídlem v České Třebové.

                                                                               Šťovíčková Hana – metodik prevence