Přejít na obsah

Pohádkový les

 26.6.2013  ZŠ & MŠ Libchavy

Tentokrát se loučila pátá třída  s I. stupněm tak trochu netradičně. Počasí jim nepřálo, a tak nezbylo nic jiného, než připravit Pohádkový les ve škole. Žáci využili prostory na celém I. stupni, přes šatny, až do tříd školní družiny. Každá skupina ,,páťáků" převlečená za pohádkové bytosti měla připravené úkoly pro 1. – 4. třídu. Soutěžící na jednotlivých stanovištích sbírali razítka a na konci je čekal poklad, který si ovšem nejdříve museli najít. Všichni žáci, včetně pořadatelů se náramně pobavili.

                                                                            Iva Kittlitz a 5. třída