Přejít na obsah

NOVINKY!!! Začínáme!!!

 1.9.2013  ZŠ & MŠ Libchavy

V novém školním roce jsme ve ŠD přivítali 29 prvňáčků a novou paní vychovatelku.  Máme již 3 oddělení ŠD. Kapacita ŠD v počtu 67 žáků byla naplněna.
V 1. oddělení jsou žáci 1. a 3. třídy, pod vedením paní vychovatelky Petry Vanšurové.  Ve 2. oddělení jsou žáci 1. a 2. třídy společně s paní vychovatelkou Petrou Mikulovou a 3. oddělení s dětmi  2. ,3. a 4. třídy vede paní vychovatelka Daniela Čermáková. 3. oddělení najdete v hlavní budově ve třídě ŠIC ( školní info. centrum), a to ve dnech pondělí, středa a pátek.

Další novinkou v tomto roce je prodloužení provozní doby  ve ŠD do 16.30 hodin.

Celoroční hra „Libchavy“ nás  seznámí s historií a současností naší vesnice. Každý měsíc se seznámíme s určitou profesí  ( obecní úřad, pošta, obchod, služby,…) a pozveme si hosta z dané profese na besedu.

Přejeme Vám, i dětem , úspěšný nový školní rok, plný nových informací, zážitků a kamarádů.
                                                                           Daniela Čermáková