Přejít na obsah

Preventivní programy v 6. a 7. třídě

 11.9.2013  ZŠ & MŠ Libchavy

Ve čtvrtek 12. září 2013 v rámci Minimálního preventivního plánu proběhlo první kolo přednášek pro 6. a 7. třídu. V šesté třídě bylo zvoleno aktuální téma BOLEST – NEMOC JMÉNEM ŠIKANA.  Beseda vedla děti jak rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům a také jak pomoci obětem. Součástí byly i sociální hry a praktický nácvik chování. Velký důraz byl kladen na význam dobrého a zdravého kolektivu jako nejefektivnější obrany proti šikanujícím agresorům. V sedmé třídě proběhla beseda na téma RODINA – nezastupitelná složka v životě každého dítěte.

 

Tento systematický celoroční program realizuje na základních školách občanské sdružení Lidé mezi světy pod názvem ETIKA MEZI SVÉTY. Projekt se zabývá realizací besed primární prevence sociálně patologických jevů na školách. Naším přednášejícím je pro žáky již známý pan ing. Petr Kadlec, který je akreditován jako lektor ACET.

                                                         Šťovíčková Hana – metodik prevence