Přejít na obsah

Návštěva SŠUP v ÚO – 8. a 9. třída

 7.10.2013  ZŠ & MŠ Libchavy

V rámci projektu spolupráce středních škol se základními školami, který realizuje i Střední škola uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí, jsme navštívili se žáky z 8. a 9. třídy dílny a učebny, v kterých probíhá výuka studentů této školy.