Přejít na obsah

Návštěva muzea – 7. třída

 31.3.2014  ZŠ & MŠ Libchavy

Víte, kdo byl cechmistr? K čemu se používala vochle? Pokud ne, navštivte jako my výukový program „Zapomenutá řemesla“, který pro nás připravilo Muzeum v Ústí nad Orlicí. Seznámili jsme se blíže s historií řemesel a cechovním zřízením, viděli jsme i předměty z depozitáře, které každodenně využívali v dávných dobách řemeslníci.                                                                                                                                                                                     žáci 7. třídy