Přejít na obsah

Ředitelské volno

 25.4.2014  ZŠ & MŠ Libchavy

Vážení rodiče, oznamuji Vám, že

v pátek  2. května 2014
vyhlašuji

 

ŘEDITELSKÉ  VOLNO
dle § 24, odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/

 

z důvodu školení pedagogických pracovníků

 

Školní družina bude pro malý zájem uzavřena
Školní jídelna bude v provozu,

žáci se mohou na oběd přihlásit – cena oběda : 55,- Kč

 

Mgr. Marie Linhartová