Přejít na obsah

Recyklohraní na I. a II. stupni

 20.5.2014  ZŠ & MŠ Libchavy

Co je recyklohraní?

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.