Přejít na obsah

Nový školní rok – nová celoroční hra " Deset výprav proti času"

 31.8.2014  ZŠ & MŠ Libchavy

V novém školní roce je ve třech odděleních školní družiny zapsáno 75žáků.
V I. oddělení u paní vychovatelky Daniely Čermákové je zapsáno 28 žáků 2. třídy.
Ve II. oddělení přivítala paní vychovatelka Světlana Roubíčková 24 prvňáčků .
III. oddělení, pod vedením paní vychovatelky Gábiny Novotné, bude i v letošním roce otevřeno v pondělí, ve středu a v pátek pro 18 žáků 3.třídy a 5 žáků 4. třídy v učebně ŠIC.

Provoz ŠD je v ráno od 6.30 a odpoledne do 16.00 hodin.

Prázdniny skončily. Konečně je tu září. Začíná škola a ve školní družině se rozjíždí nová celoroční hra " Deset výprav proti času".
Pomocí kouzelného mobilu se každý měsíc vypravíme např. do pravěku a středověku. Podíváme se za "koumáky " (objeviteli a vynálezci). U indiánů poznáme vztah k přírodě, ke zvířatům, k sobě navzájem i v rodině. V každé výpravě budeme plnit různé úkoly a aktivity a zaznamenávat do herního plánu.
V září jsme se již vydali za dinosaury, poznáváme jejich svět a dozvídáme se o jejich životě. Těšíme se na novou SMS zprávu z našeho kouzelného telefonu, na nové úkoly a hry.

První SMS zpráva – namaluj svého dinosaura !