Přejít na obsah

Sběr surovin

 3.9.2014  ZŠ & MŠ Libchavy

I ve školním roce 2014/2015 pokračujeme ve sběru všech tradičních druhotných surovin. Nadále se tak snažíme naše žáky vychovávat a přesvědčovat o tom, že recyklace surovin je jednou z cest, kterými musí konzumní společnost jít, v rámci nakládání se svými odpady. Zejména proto můžete ve škole odevzdat použité baterie, hliník, vysloužilé cartridge a tonery, plastová víčka od PET lahví a samozřejmě také starý papír, který je pro školu skvělým zdrojem dodatečného příjmu. Nadále tak ve sběrových týdnech, které jsou vždy na konci měsíce, vybíráme svázané noviny a časopisy. Větší množství papíru můžete zanechat u garáže na boku školy i mimo níže uvedené sběrové týdny. Opět letos uskutečníme dva sběrové dny, které slouží k tomu, abychom získali papír od obyvatel, kteří nemají příležitost jej do školy dopravit sami. První sběrový den se uskuteční ve čtvrtek 2.10., druhý pak v červnu 2015. Děkujeme všem, kteří nás v naší snaze podpoorují.

SBĚROVÉ TÝDNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015:

1.9. – 5.9.
22.9. – 26.9.
20.10. – 24.10.
24.11. – 28.11.
15. 12. – 19.12.
19.1. – 23.1.
23.2. – 27.2.
23.3. – 27.3.
20.4. – 24.4.
25.5. – 29.5.
15.6. – 19.6.