Přejít na obsah

Preventivní programy na II. stupni

 30.9.2014  ZŠ & MŠ Libchavy

Na II. stupni proběhla v rámci Minimálního preventivního plánu první řada preventivních programů, které vedl ing. Petr Kadlec. A jaká byla východiska a cíle těchto besed?

6. třída „Bolest – nemoc jménem šikana“

V šesté třídě se obvykle formuje nový kolektiv a je dobré mluvit o bolesti, o tom jak neubližovat druhým, jak se chovat, když mi někdo ubližuje a jak se chovat, když vidím, jak někdo někomu ubližuje. Cílem je především povzbudit žáky, aby nemlčeli ke zlu, zastávali se slabších a tím tvořili bezpečný kolektiv.

7. třída „Vážíš si svého těla nebo ho zneužíváš?“

Alkohol je nejtolerovanější drogou u nás, proto i mnozí „náctiletí" mají k alkoholu pozitivní vztah a začínají s pitím velmi brzy. Program ukazuje na rizika spojená s pitím alkoholu z hlediska tělesného vývoje, ale i zdravotních a sociálních důsledků. Příčinou experimentování s alkoholem bývá nesnadný proces proměny identity dospívajících. Nezdravé sebevědomí bývá také příčinou dalších forem patologického chování, jako jsou poruchy příjmu potravy nebo sebepoškozování. Cílem programu je diskutovat o těchto problémech a motivovat žáky k sebepřijetí a rozhodnutí nezneužívat své tělo k „řešení" otázek a problémů dospívání.

8. třída „Skrytá nebezpečí internetu“

Tato generace žáků vyrostla již ve světě internetových technologií a cítí se v něm jako doma. Tento svět ale skrývá mnohá nebezpečí, kterých si nemusí být vědomi, protože o nich nevědí ani jejich rodiče. Cílem je upozornit na největší nebezpečí, která je mohou na internetu postihnout a dát jim rady, jak se proti nim bránit.

9. třída „Jak se nenechat podvést“

Mladá generace je dnes vystavena takovému množství informací, jako žádná jiná generace před nimi. Zároveň s tím jsou k informacím přehnaně důvěřiví. Jedním s rostoucích zájmů mladých je esoterika a konspirační teorie. Prvním cílem besedy je ukázat, jak snadno se dá člověk podvést, pokud mu informace předáváme v líbivém kabátu a s použitím základních manipulačních technik. Druhým cílem je, aby si žáci uvědomili potřebu "kritického myšlení", ověřovali si informace a pátrali po zdrojích.

                                                 Šťovíčková Hana, metodik prevence