Přejít na obsah

Planeta Země 3 000 – Indonésie, po stopách lidojedů

 19.10.2014  ZŠ & MŠ Libchavy

Všichni žáci druhého stupně se v pondělí 20. 10. zúčastnili tradičního vzdělávacího zeměpisného pořadu Planeta Země 3000. V zaplněném ústeckém divadle shlédli výborně a zajímavě zpracované vyprávění o cestě po čtvrté nejlidnatější zemi světa, Indonésii. Škola získala několik kvalitních výukových materiálů, které budou sloužit i v dalších letech, žáci pak navíc jedno číslo cestovatelského časopisu Koktejl. Již se těšíme na příští rok a na cestu do Afriky, kolébky lidstva.