Přejít na obsah

Třeťáčci a naše obec

 23.10.2014  ZŠ & MŠ Libchavy

V rámci učiva prvouky se třetí třída seznamuje podrobněji s místem svého bydliště. Nejprve jsme se vydali na Obecní úřad, kde jsme se dozvěděli zajímavá fakta o historii a současnosti Libchav a  mohli jsme prolistovat  i libchavskou kroniku. Posléze nás paní starostka Hodovalová provedla po budově, takže jsme si prohlédli i zasedací místnost, kde jsme mohli obdivovat náš prapor a znak. Na závěr jsme zavítali do obecní knihovny. Tímto děkujeme za vlídné přijetí a zajímavé vypravování. Naše druhá exkurze měla za cíl Apotheku, výrobnu čajů. Tam se žáci seznámili s tím, jakým výrobním cyklem musí projít byliny dříve, než se dostanou na náš stůl v podobě obyčejného sáčku čaje. Výrobní linka se nám velmi líbila. Zvláště zatavovací stroj na fólie nám připadal naprosto kouzelný. Za hezké přijetí a výklad děkujeme i společnosti Apotheka Mediate s. r. o.