Přejít na obsah

Ekokom – Tonda obal na cestách

 15.3.2015  ZŠ & MŠ Libchavy

V pondělí 16. 3. navštívili naši školu pracovníci firmy Ekokom s přednáškami na téma třídění a recyklace surovin. Přednášky absolvovaly všechny naše třídy, žáci si připomněli, co vše z našeho odpadu je dnes možné třídit a nevyhazovat tak zbytečně do směsného komunálního odpadu. Dozvěděli se také o další cestě surovin, které vytřídíme, o jejich recyklaci a znovuvyužití. Věříme, že získané informace nezůstanou pouze teoretické a že je žáci začnou prosazovat i ve svých domácnostech.