Přejít na obsah

Adopce na dálku – Ruben Raj

 24.3.2015  ZŠ & MŠ Libchavy

<p>
Desetiletého Rubena Raje jsme adoptovali v roce 2008 v rámci projektu Adopce na dálku Diecézní katolické charity Hradec Králové. Podporovali jsme ho ve studiu, posílali jsme jednou ročně 5000,- Kč. Tento příspěvek byl použit na školní pomůcky, školné, školní brašnu a uniformu, cestovní výdaje, stravu a základní zdravotní péči. Žáci i zaměstnanci přispívali 10,- Kč, dále jsme přispívali ze sběru.
S Rubenem si naši žáci dopisovali 2x ročně a to v anglickém jazyce, posílali si vzájemně obrázky.
Ruben po celou dobu pilně studoval, po ukončení 10. třídy vystudoval ještě roční studium v oboru výpočetní techniky a tím završil své vzdělání. Ruben si našel práci v oboru.
Žáci 7. ročníku: Ondřej Kulhavý, Filip Kulhavý, Denisa Charvátová a Lucka Aubusová si o Rubenovi připravili krátké povídání a to přednesli žákům všech ročníků ZŠ. Vytvořili nástěnný obraz plný fotografií, vysvědčení a jeho dopisů. Tento obraz byl součástí jejich prezentace. Je svědectvím Rubenova života, jeho úspěchů i dopisování si s našimi žáky. Všem tím sedmáci připomněli začátek adopce Rubena Raje, všechny důležité jeho životní i studijní momenty. Na závěr své prezentace seznámili žáky s ukončením spolupráce s Diecézní charitou Hradec Králové v rámci projektu Adopce na dálku a s Rubenovým úspěšným završením studia.
Tím naše podpora končí a jsme velmi rádi, že jsme mohli Rubenovi pomoci zlepšit jeho životní úroveň.
Děkuji žákům za pěknou prezentaci a všem za podporu Rubena Raje.
Hana Pleváková
</p>