Přejít na obsah

Beseda na téma HIV a AIDS

 11.6.2015  ZŠ & MŠ Libchavy

V pátek navštívil naši školu pan Martin Hornych, který absolvoval dvě dvouhodinové besedy s našimi osmáky a deváťáky. Martin je zaměstnancem České společnosti AIDS pomoc, se kterou spolupracujeme již několik let. V rámci preventivního programu Art for Life vyprávěl Martin našim žákům svůj osobní příběh. Popisoval svou závislost na pervetinu i to, jak se nakazil virem HIV. Martin je pozitivní již 13 let a svému osudu zatím úspěšně čelí. Svým vyprávěním se snaží varovat mladé lidi před rizikovým chováním, podává také informace o tom, jak se zachovat, pokud už k rizikovému chování dojde. Věříme, že setkání s autentickým lidským příběhem může děti dobře upozornit na možná rizika spojená s virem HIV. V prosinci naši žáci projekt opět podpoří prodejem červených stužek, v rámci světového dne bije proti AIDS.