Přejít na obsah

Preventivní programy v 6. a 7. třídě

 16.6.2015  ZŠ & MŠ Libchavy

Na závěr školního roku proběhl u šesťáků preventivní program ŽIVOT V MEDIÁLNÍ DŽUNGLI vedený u žáků oblíbeným lektorem panem ing. Petrem Kadlecem. Cílem tohoto programu bylo vést děti k tomu, aby zaujaly zdravý postoj k médiím a také věděly, jak se chránit před jejich různými riziky.

 

V sedmé třídě proběhla beseda na téma SKRYTÁ NEBEZPEČÍ INTERNETU. Naši žáci se cítí ve světě internetových technologií jako doma, ale tento svět skrývá mnohá nebezpečí, o kterých však nemusí vědět. Ani jejich rodiče. Je nutno na největší nebezpečí upozornit a dát jim rady, jak se proti nim bránit. Kyberšikana; HappySlapping: nahrávaní násilí na mobil, Sexting: nebezpečí sdílení svých fotografií na internetu, KyberGrooming: nebezpeční “přátelé” na internetu. Nebezpečí zveřejňování osobních informací na Facebooku – o tom všem byli naši sedmáci informováni a snad jim to pomůže v jejich rozhodování.

                                                                      Šťovíčková Hana, metodik prevence