Přejít na obsah

Sběrový den – sběr papíru pro základní školu

 23.6.2015  ZŠ & MŠ Libchavy

V pondělí 29. 6. pořádá naše škola pátý sběrový den. Touto akcí chceme doplnit pravidelný sběr papíru na naší škole, kdy sbíráme papír pravidelně vždy týden na konci měsíce. Chceme takto oslovit občany obce, kteří nemají momentálně ve škole žádné ratolesti, nebo nemají možnost papír do školy dopravit. Chceme tak přispět ke snižování množství komunálního odpadu v obci.

Smyslem sběru papíru na naší škole je vést děti k rozumnému nakládání se surovinami a k ohledu na naše životní prostředí. V neposlední řadě je také naše snaha vydělat pro školu finanční prostředky, které následně investujeme do rozvoje naší školy.

Nabízíme tedy občanům obce možnost zbavit se starého papíru a tím zároveň pomoci libchavské škole.

Během sběrového dne se budou mezi 10 a 12 hodinou po obci pohybovat žáci 2. stupně a papír dopravovat do školy. Chcete-li nás v naší akci podpořit, prosíme Vás o následující:

– svázání papíru do balíků kvůli lepší manipulaci s ním

– umístění balíků na dobře viditelném a přístupném místě (u branky, u vchodu apod.)

– máte-li zájem o to, aby žáci zazvonili a papír odnesli z nějaké méně přístupné části domu, označte prosím zvonek, např. cedulkou sběr papíru

V případě nepříznivého počasí (= déšť v pondělí ráno) se akce ruší. O náhradním termínu Vás budeme včas informovat.