Přejít na obsah

ROK V PŘÍRODĚ – celoroční hra

 31.8.2015  ZŠ & MŠ Libchavy

"Pojďme spolu do přírody " – je plná zázraků, zajímavých rostlin a živočichů, barev a vůní. 

V září jsme ve třech odděleních školní družiny přivítali 23 žáků první třídy, 23 žáků druhé třídy, 19 žáků třetí třídy a 10 žáků čtvrté třídy. Kapacita školní družiny byla pně zaplněna počtem 75 žáků.

Po celý školní rok zveme žáky školní družiny do přírody – za zvířátky a rostlinami. Při vycházkách budeme pozorovat co se v přírodě děje v jednotlivých ročních obdobích. O přírodě si budeme povídat a číst. Přírodu budeme kreslit, malovat a modelovat. Při výtvarném a rukodělném tvoření využijeme přírodní materiály. Společně budeme hrát hry a zpívat.

Naše celoroční hra začíná, těšíme se na společné zážitky.

                                                                             Daniela, Světlana a Andrea

                                                                                          vychovatelky