Přejít na obsah

Hus, jak ho neznáte – beseda

 13.12.2015  ZŠ & MŠ Libchavy

Dnes k nám do školy zavítal Ing. Petr Kadlec, lektor etických programů primární prevence na základních a středních školách na Podorlicku, který pracuje pro organizaci ACET. Pro žáky 8. a 9. třídy si připravil zajímavý program k 600 výročí úmrtí mistra Jana Husa.
Všichni jistě víme, že nad Pražským hradem vlaje standarta s Husovým heslem "Pravda vítězí". Už J. A. Komenský považoval lásku k pravdě za nejvyšší hodnotu. Také první prezident T. G. Masaryk navazoval na Husovy myšlenky a Václav Havel uznával Husův odkaz, když prohlásil, že pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí. Husovo učení a hodnoty, které vyznával a pro které žil i zemřel, ovlivňují dodnes celé národy a společenství. Jsou totiž nadčasové a stejně jako mluvily k mnoha lidem v Husově době, mají co říci i našim dětem.

. </p> </p> </p>