Přejít na obsah

Den otevřených dveří v 1. třídě

 1.2.2016  ZŠ & MŠ Libchavy

V tento den navštívily 1. třídu děti z libchavských školek s paní učitelkami a také někteří rodiče. Prvňáčci s chutí předvedli, co se za půl roku naučili. Radovali se z ukázek počítání a čtení. Předškoláci si pak mohli také vyzkoušet, jaké je to sedět ve školních lavicích. Plnili různé úkoly, ale nejvíce je bavila geometrie a práce na interaktivní tabuli. Z 1. třídy si všichni odnášeli dáreček a sladkou odměnu.

Poté společně navštívili všechny třídy na I. stupni. Každá třída měla pro předškoláky připravenou zábavnou ukázku z vyučování. Prohlídka školy byla zakončena svačinou ve školní jídelně. Tam se děti posilnily na cestu zpět do školek.

 

                                                                                             Iva Kittlitz