Přejít na obsah

Primární prevence na I.stupni

 10.2.2016  ZŠ & MŠ Libchavy

Pracovníci z PPP ÚO realizovali na naší škole dva programy z Dlouhodobého programu všeobecné primární prevence CESTY Z CESTY .

cheeky

U „prvňáčků“ proběhl preventivní program Začátek. Jeho cílem bylo hravou formou pomoci žáčkům vzájemně se poznat, stanovit jasná pravidla a dodržovat je, nastavit zdravé sociální vztahy, adaptovat se do nového třídního kolektivu a školního prostředí. Paní třídní učitelce umožnil vidět svoji třídu z jiného úhlu a poznat lépe svoje žáky.

cheeky

U „druháčků“ nesl program název Tajuplný ostrov. Byl též zaměřen na prevenci zdravých vztahů v třídním kolektivu, ale také na zdravý životní styl. Pohádkový příběh provázel děti celým programem.