Přejít na obsah

Preventivní program v 5. třídě

 17.3.2016  ZŠ & MŠ Libchavy

V pátek 18. 3. 2016 navštívili naše páťáky dva pracovníci Pedagogicko psychologické poradny v Ústí nad Orlicí s preventivním programem "KROK ZA KROKEM". Formou příjemného povídání, her a zábavných aktivit se žáci seznamovali s tím, co to znamená mít zodpovědnost za druhého, jak efektivně spolupracovat se svým spolužákem a umět se neagresivně prosadit při skupinových činnostech. Pracovníci PPP předali žákům 5. třídy mnoho užitečných zkušeností, které budou moci uplatnit i na druhém stupni základní školy.

Eva Adamcová a kolektiv žáků 5. třídy