Přejít na obsah

Den Země ve 4. a 5. třídě

 25.4.2016  ZŠ & MŠ Libchavy

Dne 25. 4. 2016 se konala v rámci Dne Země návštěva lesa v doprovodu pana myslivce Hromádka a hajného pana Zahradníka, kteří děti seznámili s prací v lese. V rámci programu děti shlédly i praktickou ukázku práce dřevaře a z bezpečné vzdálenosti viděly i kácení stromu a jeho odvětvení. Děti i odhadovaly a měřily výšku stromů a jejich střední průměr. Podívaly se na zalesněnou paseku a počítaly počet stromků, též se seznámily s kubíkováním dřeva. Na závěr zdařilého, leč mrazivého dopoledne nás zahřál opečený vuřtík v bříšku. Všem pracovníkům Kolowratských lesů tímto děkujeme.

                                                           E. Adamcová, R. Kulhavá