Přejít na obsah

Divadlo ve 4. třídě

 28.6.2016  ZŠ & MŠ Libchavy

Závěr školního roku si děti a rodiče žáků čtvrté třídy zpestřili předpremiérou divadelní pohádky O Sněhurce, kterou děti nacvičily pod taktovkou třídní učitelky.  Přestože nám na poslední chvíli někteří malí herci onemocněli, takže se některé děti musely narychlo naučit druhou roli, aby byla zachována kontinuita pohádky, zvládli to čtvrťáčci skvěle.  Při té příležitosti jsme si vyhodnotili výsledky celoroční třídní soutěže, třídní pochvaly i nejlepší žákyni třídy. Premiéru pro ostatní diváky budou děti chystat buď na tradiční Vánoční jarmark nebo na prkna Roškotova divadla při Netradičním setkání v příštím školním roce.

                                                                                    Radka Kulhavá