Přejít na obsah

závěr školního roku 2015,2016

 4.7.2016  ZŠ & MŠ Libchavy

Nejlepšími žáky a žákyněmi tříd ve školním roce 2015/2016

byli vyhodnoceni :

 

 

 

Pochvalu ředitelky školy získali tito žáci 9. třídy :

Matěj Motyčka za dlouhodobě vynikající prospěch, za vstřícné a obětavé chování, reprezentaci školy ve vědomostních a sportovních soutěžích, za kreativitu a organizování školních akcí

 

Monika Pokorná za svědomitou školní přípravu, za vstřícné chování a obětavou práci pro třídní kolektiv a za reprezentaci školy ve zpěvu, tanci a sportovních soutěží

 

Kristýna Strnadová za dlouhodobě vynikající prospěch, za vstřícné a obětavé chování, reprezentaci školy ve zpěvu, sportu a za přípravu a realizaci tanečních vystoupení.

 

Jakub Tesařík za reprezentaci školy ve vědomostních a sportovních soutěžích, za vstřícné a obětavé chování, za kreativitu a organizování školních akcí a za pomoc při práci s informačními a komunikačními technologiemi.