Přejít na obsah

Regionální zeměpisná a dějepisná vycházka v okolí Libchav

 11.9.2016  ZŠ & MŠ Libchavy

Dne 12. 9. 2016 podnikli žáci 5. třídy vycházku do okolí Libchav za účelem seznámení se s podrobnějším okolím Libchav. Fundovaným průvodcem  a tvůrcem trasy nám byl pan Karel Urban, jenž žáky seznamoval na různých zastaveních při vycházce s průběhem dějin našeho bydliště a s regionálními pověstmi.  Téma vycházky budou páťáci zpracovávat do veřejné projekce o našem rodišti.

                                                                                                 R. Kulhavá