Přejít na obsah

III. oddělení

 29.9.2016  ZŠ & MŠ Libchavy

Pro III. oddělení ŠD byly po prázdninách připraveny nové prostory v učebně kuchyňky, které jsou určeny pro žáky 2.třídy. Děti zde mají dostatek vybavení a podnětů pro aktivní trávení volného času a jejich další rozvoj. Na začátku září jsme si představili celoroční hru "Soví škola = dětská univerzita" a seznámili se s tématickými okruhy, které nás budou provázet po celý školní rok. Zopakovali jsme si, jak se správně chovat ve škole, družině, školní jídelně, na hřišti a věnovali se vzájemnému seznamování. Povídali jsme si o našem těle, co lidské tělo dokáže a jak o něj pečovat. Představili jsem si dobu Karla IV. a přiblížili si, jak se žilo ve středověku. Využívali jsme krásného počasí pro aktivity na školním hřišti, kde jsme hráli pohybové a míčové hry, využívali pískoviště a průlezky. Společně jsme vyrobili sovičku z přírodnin, která nás bude motivovat k úspěšnému plnění úkolů naší hry a bude dohlížet, abychom se k sobě chovali hezky, pomáhali si a měli radost ze společně strávených chvil ve družince. 

 

děti a paní vychovatelka Martina