Přejít na obsah

Preventivní programy v 6. a 8. třídě

 3.11.2016  ZŠ & MŠ Libchavy

V rámci Minimálního preventivního plánu proběhlo první kolo přednášek v 6. a 8. třídě. V šesté třídě bylo zvoleno aktuální téma BOLEST – NEMOC JMÉNEM ŠIKANA.  Beseda vedla děti jak rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům a také jak pomoci obětem. Součástí byly i sociální hry a praktický nácvik chování. Velký důraz byl kladen na význam dobrého a zdravého kolektivu jako nejefektivnější obrany proti šikanujícím agresorům.

 

U osmáků proběhl program LÁSKA, AIDS A VZTAHY. Cílem besedy je povzbudit a vést studenty k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. Zdůrazněn je negativní vliv drog na lidský organizmus a v oblasti sexuálního chování význam odpovědného sexuálního chování před manželstvím a manželské věrnosti.

 

Tento systematický celoroční program realizuje na základních školách občanské sdružení Lidé mezi světy pod názvem ETIKA MEZI SVÉTY. Projekt se zabývá realizací besed primární prevence sociálně patologických jevů na školách. Naším přednášejícím je pro žáky již známý pan ing. Petr Kadlec, který je akreditován jako lektor ACET.

                                                                     Šťovíčková Hana – metodik prevence