Přejít na obsah

Preventivní programy v 6.třídě

 19.12.2016  ZŠ & MŠ Libchavy

V 6. třídě proběhly již dva programy selektivní primární prevence PŘED TABULÍ, ZA TABULÍ. Nejdříve to byl program SORAD, kdy se zmapovaly vzájemné vztahy v třídním kolektivu pomocí dotazníkového šetření. Druhý Vrstevnický program I. byl zaměřený na nastavení pozitivních vztahů ve třídě. Dětem se spolupráce s pracovníky PPP ÚO líbí a těší se na poslední setkání, které se uskuteční 17.ledna 2017.

                                                                        Šťovíčková Hana, metodik prevence