Přejít na obsah

Adaptační program v 1.A

 23.1.2017  ZŠ & MŠ Libchavy

cheeky

Preventivní program Začátek byl realizován ve třídě 1.A pracovníky z PPP ÚO. Jeho cílem bylo hravou formou pomoci „prvňáčkům“ vzájemně se lépe poznávat, stanovit si jasná pravidla chování v třídním kolektivu a jejich dodržování, nastavit zdravé sociální vztahy a adaptovat se v novém školním prostředí. Paní třídní učitelka Zdenka Martincová byla mile překvapena chováním svých žáčků.