Přejít na obsah

Do dna – program v 7. třídě

 23.1.2017  ZŠ & MŠ Libchavy

"DO DNA" je název programu všeobecné primární prevence, jenž je zaměřen na prevenci rizikového chování spojeného s užíváním alkoholu. Žákům poskytuje uvědomění si vlastních hodnot, zodpovědného chování, řešení problémů a smysluplného trávení volného času. Program je veden interaktivně tak, aby si své postoje vytvářeli žáci samotní, jsou vedeni k zodpovědnosti a správnému rozhodování.