Přejít na obsah

Společná akce – masopustní masky a básničky, profese, Karel IV.

 26.1.2017  ZŠ & MŠ Libchavy

V lednu jsme si s dětmi ze všech oddělení připravili besídku. Každé oddělení si něco připravilo. I. oddělení si udělalo masky, koruny a děti se naučily básničky o masopustu, II. oddělení si připravilo básničky a kostýmy na různé profese a III. oddělení si připravilo povídání o Karlu IV. – chlapci si vyrobili brnění a meče a holky byly hradní dámy a manželky Karla IV. Nakonec jsme si všichni zazpívali písničku ,,My Tři králové. Společná akce se vyvedla a budeme se těšit na nějakou další. Dětem děkujeme a rodičům, co dětem pomohly s učením básniček a s výrobou kostýmů děkujeme také.

Vychovatelky ŠD a děti