Přejít na obsah

Škola v přírodě – Plavba za poznáním do Orlických hor (4. třída)

 24.5.2017  ZŠ & MŠ Libchavy

Dnes se počasí opět trochu umoudřilo a dokonce se na nás usmálo i sluníčko. Po ranní rozcvičce a dobré snídani jsme se opět chvíli učili. Před oběděm nás vylákalo sluníčko na hřiště, kde si děti zahrály pohybové hry dle vlastního výběru. Po obědě jsme načerpali trochu sil při poledním klidu a poté se vydali na procházku po okolí. Při vycházce jsme ve skupinách plnili různorodé úkoly, Některé se týkaly přírodovědných znalostí, jiné byly zaměřené na motorické dovednosti. Po splnění odpoledních aktivit jsme si vyhodnotili výsledky soutěží a náležitě jsme se za jejich splnění také odměnili! K večeři jsme si opekli párky na ohni a nechyběl ani zpěv v doprovodu kytary. Dnešní večer jsme zakončili krátkou stezkou odvahy pro zájemce. I dnešní den byl plný zábavy a příjemných cvhvil, na které budeme dlouho vzpomínat.

Adamcová Eva, Kacálková Marta, Roubíčková Světlana a žáci 4. třídy