Přejít na obsah

Exkurze za světem techniky

 7.6.2017  ZŠ & MŠ Libchavy

Exkurze za světem techniky byla rozšířením našich aktivit, kdy se snažíme využívat široké spektrum možností, jak žákům nabídnout kvalitní kariérové poradenství.

V rámci exkurze žáci navštívili mezinárodní letiště Pardubice. Prozkoumali jsme provoz na odbavovací ploše, technické zázemí – s ukázkou letištní techniky, skladu LPH, stanoviště letištních hasičů a další zajímavá místa, to vše doplnil odborný výklad zaměstnance letiště.

Dále žáci na Perštýnském náměstí navštívili vědecko-technický jarmark, který pořádala Univerzita Pardubice. Týmy akademiků a vysokoškoláků všech sedmi fakult univerzity společně s některými středními školami a firmami představil zajímavé experimenty, interaktivní modely, zprostředkoval žákům vědecké bádání a vysvětlil technologickou podstatu nejrůznějších jevů.

Zkoumání světa techniky jsme žákům zpestřili návštěvou Fajnparku u Chlumce nad Cidlinou, kde děti několik hodin trápily svá těla na různých typech atrakcí.

Exkurze byla finančně podpořena částkou 10 tisíc Kč z grantového programu organizace MAS ORLICKO. Díky grantové podpoře byla exkurze finančně dostupná pro všechny žáky 7. a 8. třídy, bez finanční podpory by se akce, vzhledem k finanční náročnosti zejména autobusové dopravy, v podobném rozsahu konat nemohla.