Přejít na obsah

DRUŽINOVÁ OLYMPIÁDA

 29.6.2017  ZŠ & MŠ Libchavy

Společně jsme se sešli na školním hřišti, kde byla pro děti připravená stanoviště s různými sportovními výkony.

Děti skákaly do písku, stavěly si most přes řeku, aby přešly bosou nohou. Někteří se zaradovali, že umí skákat přes švihadlo.

Ve družstvech se porovnávaly, kdo dříve přenese největší počet předmětů.

Na závěr akce se seznámily se "štafetovým během", kterým jsme zakončili naši družinovou olympiádu.

Přejeme Vám všem krásné léto, vychovatelky ŠDsmiley