Přejít na obsah

NÁVŠTĚVA OBECNÍHO ÚŘADU V LIBCHAVÁCH

 11.10.2017  Mgr.Eva Adamcová

Ve středu 11. 10. 2017 navštívili žáci 5. třídy obecní úřad v Libchavách. Zde měli možnost prohlédnout si prostory a vybavení úřadu. Poté proběhla beseda s paní starostkou Janou Hodovalovou. Ta žáky seznámila např. s historií vzniku obce Libchavy, se vznikem obecního praporu a znaku a také nechyběly informace o aktuálním dění v naší obci a plánovaných akcích. Páťáci soustředěně vyslechli povídání paní starostky a poté měli možnost zeptat se na témata, která je zajímají.

Návštěva obecního úřadu navázala na informace, které se žáci 5. třídy dověděli při výuce vlastivědy a mohli si tak získané vědomosti vyzkoušet v praxi. Děkujeme paní starostce za příjemné a poučné dopoledne.

Eva Adamcová, Marta Kacálková a žáci 5. třídy