Přejít na obsah

Spolupráce s firmou Bühler Žamberk

 26.11.2017  Mgr.Zuzana Novotná

V letošním školním roce navázala naše škola spolupráci se společností Bühler Žamberk. Firma škole dodává kovový materiál, se kterým naši žáci pracují v hodinách pracovních činností. Děti tak poznávají, jaké má kov vlastnosti a jak se liší práce s ním od opracování např. dřeva. V neposlední řadě pak získávají cenné zkušenosti, jež mohou v budoucnu využít, ať už při nejrůznějších dovednostních soutěžích, kterých se naše škola pravidelně zúčastňuje, nebo při volbě své budoucí profese.

První výrobky, které vzešly z této spolupráce, uvidíte a budete si moci zakoupit na tradičním Vánočním jarmarku.

Děkujeme firmě Bühler Žamberk za dosavadní spolupráci.

Kolektiv vyučujících pracovních činností.