Přejít na obsah

Preventivní program PPP v páté třídě

 3.12.2017  Mgr.Eva Adamcová

V pátek 3. 12. 2017 proběhl v páté třídě preventivní program Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí s názvem „Bolí, nebolí.“ Tento program byl zaměřen na prevenci šikany v třídním kolektivu. Interaktivní formou byli žáci páté třídy seznámeni s pojmem šikana a s projevy chování, které mohou na šikanu upozornit. Žáci se také pokusili vžít do role agresora a oběti. Snažili se popsat, jak se v těchto rolích cítili.

Děkujeme pracovnicím PPP za příjemně strávené dopoledne, které přineslo žákům páté třídy mnoho důležitých rad a zkušeností.

Kolektiv 5. třídy, Adamcová Eva a Kacálková Marta