Přejít na obsah

Matematický klokan 2018

 11.4.2018  Mgr. Veronika Vaňousová

V úterý 20. března a ve středu 21. března se všichni žáci 2. – 9. třídy zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan.

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ).   Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení.

 

Úspěšní řešitelé kategorie Cvrček:

 1. místo   Lucie Novotná (3. tř.)
 2. místo   Šimon Adamec (3. tř.)
 3. místo   Patrik Poslušný (2.B)

Úspěšní řešitelé kategorie Klokánek:

 1. místo   Jan Blažek (5. tř.)
 2. místo   Kateřina Doležalová (5. tř.)
 3. místo   Tomáš Vopařil (5. tř.)

Úspěšní řešitelé kategorie Benjamín:

 1. místo   Tobiáš Vacek (7. tř.)
 2. místo   Maxim Chromý (7. tř.)
 3. místo   Lukáš Šmíd (7. tř.)

Úspěšní řešitelé kategorie Kadet:

 1. místo   Ondřej Kaplan (8. tř.)
 2. místo   Karolína Hodrová (9. tř.)
 3. místo   Jiří Vaňous (8. tř.)

 

Blahopřejeme k vynikajícím výsledkům!!!